Test kontroli atopowego zapalenia skóry (Atopic Dermatitis Control Tool – ADCT) to, zwięzłe i z łatwym systemem oceny narzędzie pozwalające sprawdzić czy twoje atopowe zapalenie skóry jest odpowiednio kontrolowane. Narzędzie ADCT składające się z 6 krótkich pytań może być wypełniane samodzielnie przez pacjentów lub wykorzystywane podczas rutynowych konsultacji.

Przy opracowywaniu ADCT przeprowadzano wywiady zarówno z pacjentami, jak i z lekarzami. Stwierdzono, że dla oceny wielowymiarowych aspektów kontroli choroby w ciągu tygodnia krytyczne znaczenie ma sześć głównych obszarów, które stanowią podstawę ADCT:

Dowiedz się więcej na temat testu kontroli atopowego zapalenia skóry.

Pobierz Test Kontroli AZS