AZS wpływa nie tylko na wygląd i stan skóry, ale ma znaczący wpływ na całokształt funkcjonowania chorego, na jego relacje społeczne czy zawodowe.

Częste pobyty w szpitalu, ograniczenia fizyczne czy niemożność wykonywania części zawodów, ale też przedłużające się niedyspozycje, zwolnienia chorobowe to wszystko powoduje, że pacjenci mają problem w znalezieniu pracy czy utrzymaniu dotychczasowej. Bardzo często w momencie zaostrzeń zmuszeni są do rezygnacji z pracy, przez co popadają w problemy finansowe.

Społeczne postrzeganie choroby jako choroby zakaźnej i stygmatyzacja pacjentów ze względu na stan ich skóry powoduje, że pacjenci czują się napiętnowani, wykluczeni ze społeczeństwa, spychani na margines życia społecznego. Widoczne zmiany skórne przyciągają wzrok, wywołują obrzydzenie.

Aż 47% pacjentów z AZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego doznaje uczucia frustracji a 39% wstydu z powodu swojego wyglądu.* W obawie przed odrzuceniem unikają aktywności społecznych, wycofują się i izolują. Osamotnieni, ukryci przed światem, cierpią wewnętrznie i popadają w jeszcze większą depresję.

Rozwój technologii i mediów społecznościowych, w których każdy ma idealnie gładką skórę, o perfekcyjnym kolorycie zmieniającym się w zależności od nałożonego przez aplikację filtru, sprawiają, że osoby żyjące z AZS jeszcze bardziej zamykają się na kontakty międzyludzkie. Kult „nieskazitelnej skóry” (ang. flawless skin) stał się tak silny, że do gabinetów terapeutów trafia coraz więcej osób, które cierpią na problemy psychologiczne i neuropsychiatryczne będące konsekwencją dotykającego ich wykluczenia i stygmatyzacji. Osoby te mają ogromną trudność w nawiązywaniu bliższych kontaktów z ludźmi, stronią od spotkań w świecie rzeczywistym na rzecz przestrzeni wirtualnej, gdzie dzięki filtrom i avatarom mogą poczuć się atrakcyjne. Nierzadko całkowicie rezygnują z bliskości fizycznej i kontaktów seksualnych. Dlatego ważne jest, aby do AZS podchodzić wieloaspektowo, nie tylko leczyć objawy, ale też pracować nad swoją samooceną, poczuciem własnej wartości i dystansem do fizycznych aspektów wyglądu zewnętrznego.


Piśmiennictwo

C.L.Carroll, i wsp. „The burden of atopic dermatitis: Impact on the Patient, family, and Society”, Pediatric Dermatology str. 22(3)192-9, 2005.