KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwu danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1.    Administratorem danych osobowych jest administrator strony Compass Public Relations s.c. K. Waligóra, A. Pawlikowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/223

2.    Mogą się Państwo z nami skontaktować w siedzibie firmy, mailowo lub telefonicznie:

biuro@compasspr.pl: 500 088 365, 515 315 332. 

3.    Dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa w serwisie www.zrozumiecazs.pl 

4.    Do ww. celu Administratorzy gromadzą takie dane jak: imię i nazwisko, adres email.

5.    Dane przetwarzane są przez Administratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

6.    Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu inicjatorowi i parterom kampanii Zrozumieć AZS w celu przesłania materiałów prasowych związanych z tematyką kampanii oraz pracownikom i współpracownikom Administratora w celu realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.

7.    W celu optymalizacji treści dostępnych na stronie www.zrozumiecazs.pl, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

8.    Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać się będzie przede wszystkim w wersji elektronicznej, a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, w konsekwencji czego Administrator informuje o możliwości przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element konieczny do prawidłowej realizacji celów udostępnienia danych osobowych Administratorowi.  

9.    Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do 31.12.2020 r.

10.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych. Prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi poprzez adres kontakt@zrozumiecazs.pl

11.    Osoba, której dane dotyczą ma możliwość cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę prosimy przesłać maila na adres w sposób wskazany w pkt 2 w tytule wpisując „Wycofanie zgody”.

12.    Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania (lub cofnięcia zgody) realizacja celu, w jakim dane zostały podane może nie być możliwa. 

13.    Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.