„Zrozumieć AZS” to ogólnopolska kampania społeczna poświęcona Atopowemu Zapaleniu Skóry (AZS).

Celem kampanii jest zmiana percepcji społecznej dotyczącej AZS i zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi każdego dnia muszą mierzyć się pacjenci cierpiący na tę chorobę. Wbrew powszechnej opinii Atopowe Zapalenie Skóry nie jest wysypką wieku dziecięcego. To przewlekła, nawrotowa i nieuleczalna choroba immunologiczna o charakterze ogólnoustrojowym, która ma niezwykle negatywny wpływ na jakość życia pacjentów, ich rodzin oraz ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

AZS nie wpływa tylko na wygląd i stan skóry chorego. To ogólnoustrojowa choroba zapalna, która ma znaczący wpływ na stan fizyczny i psychiczny osoby chorej.

Widoczne na skórze zmiany zapalne są przyczyną stygmatyzacji oraz izolacji społecznej pacjentów z Atopowym Zapaleniem Skóry. Przewlekły, nawrotowy przebieg choroby i towarzyszący jej nasilony, trudny do opanowania, uporczywy świąd oraz związane z nim zaburzenia snu znacząco obniżają jakość życia pacjentów, a także ich rodzin, prowadzą do przewlekłego zmęczenia, obniżenia samooceny oraz absencji chorobowej.

Aż 47 proc. pacjentów z AZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego doznaje uczucia frustracji a 39 proc. czuje zawstydzenie ze względu na swój wygląd.1

Towarzysząca chorobie frustracja i poczucie osamotnienia spowodowane wykluczeniem społecznym nasilają objawy depresji i powodują, że pacjenci spychani są na margines życia społecznego. Obecnie ocenia się, że aż 30-40 proc. pacjentów ze schorzeniami skóry wymaga opieki psychiatrycznej lub psychologicznej.

Aby poprawić ich sytuację, niezbędna jest edukacja społeczeństwa nie tylko na temat samej choroby, ale też towarzyszących jej powikłań.


  1. C.L.Carroll, i wsp. „The burden of atopic dermatitis: Impact on the Patient, family, and Society”, Pediatric Dermatology str. 22(3)192-9, 2005.