W celu zdiagnozowania AZS niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu w tym wywiadu rodzinnego, jak również ocena wyglądu skóry. Podstawą rozpoznania AZS są kryteria diagnostyczne Hanifina i Rajki. Aby rozpoznać AZS, muszą być spełnione, co najmniej 3 z 4 kryteriów głównych (większych) oraz co najmniej 3 kryteria mniejsze.

Kryteria większe (co najmniej 3 z 4 poniższych):

 • świąd skóry
 • przewlekły i nawrotowy przebieg choroby
 • typowe umiejscowienie zmian skórnych
 • atopia u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym

Kryteria mniejsze:

 • suchość skóry (xerosis)
 • rybia łuska lub rogowacenie przymieszkowe
 • dodatnie wyniki punktowych testów skórnych
 • zwiększone stężenie IgE (atopia)
 • wczesny wiek wystąpienia zmian
 • nawracające zakażenia skóry
 • nieswoisty wyprysk rąk i/lub stóp
 • wyprysk sutków
 • zapalenie czerwieni warg (cheilitis)
 • nawrotowe zapalenie spojówek
 • stożek rogówki (keratokonus)
 • zaćma podtorebkowa
 • zacienienie wokół oczu
 • objaw Denniego i Morgana (fałd oczny)
 • biały dermografizm
 • przedni fałd szyjny
 • świąd skóry po spoceniu
 • nietolerancja pokarmów
 • nietolerancja wełny
 • zaostrzenie po stresie
 • rumień twarzy
 • łupież biały
 • podkreślenie mieszków włosowych

Dodatkowo u pacjenta z podejrzeniem atopowego zapalenia skóry przeprowadza się testy na obecność alergii pokarmowych i wziewnych oraz badania określające poziom całkowitego i swoistych IgE w surowicy. Poziom całkowitego IgE jednak nie u wszystkich chorych jest podwyższony - tylko u ok. 80% pacjentów.*

Piśmiennictwo:

Teresiak-Mikołajczak E, Czarnecka-Operacz M, Silny W. Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie świądu w przewlekłych dermatozach zapalnych. Postęp Derm Alergol 2009; 26: 56-64.