Mit: AZS jest chorobą infekcyjną wywołaną przez bakterię, wirusy, grzyby lub pasożyty.
Fakt: AZS nie jest chorobą infekcyjną. To przewlekły nawrotowy stan zapalny skóry właściwej spowodowany immunologiczną reakcją organizmu; niekontrolowane drapanie i powstające w ten sposób rany zwiększają ryzyko infekcji.


Mit: AZS jest chorobą zakaźną i można się nią zarazić przez kontakt fizyczny.
Fakt: AZS nie jest chorobą zakaźną. Jest natomiast chorobą o podłożu genetycznym dlatego bardzo często chorują na nią członkowie tej samej rodziny.


Mit: AZS nie jest poważną chorobą; nie wymaga leczenia, ponieważ wyrasta się z niej. To wysypka wieku dziecięcego.
Fakt: AZS nie jest wysypką wieku dziecięcego. Choroba może utrzymywać się przez całe życie pacjenta. Zdarza się również, że choroba uaktywnia się dopiero w wieku dorosłym. AZS występuje w różnych stopniach intensywności. U 2–8% pacjentów dorosłych choroba ta ma przebieg ciężki.


Mit: AZS dotyczy tylko skóry – nie ma wpływu na jakość życia osoby dotkniętej AZS.
Fakt: AZS to chorobą, która ma wpływ na wszystkie aspekty życia pacjenta. Wpływa nie tylko o na wygląd i stan skóry chorego, ale ma niezwykle negatywny wpływ, na jakość życia pacjentów i ich funkcjonowanie w społeczeństwie, decyzje zawodowe i prywatne. Przewlekły, nawrotowy przebieg choroby i towarzyszący jej nasilony, trudny do opanowania, uporczywy świąd oraz związane z nim zaburzenia snu znacząco obniżają jakość życia pacjentów, a także ich rodzin, prowadzą do przewlekłego zmęczenia, obniżenia samooceny oraz absencji chorobowej, depresji i wreszcie izolacji społecznej.


Mit: Zaostrzenia AZS są u wszystkich pacjentów spowodowane tymi samymi czynnikami, środowiskowymi alergenami, czy materiałami drażniącymi takimi jak lateks.
Fakt: Przyczyny zaostrzeń AZS są różne dla każdego pacjenta.


Mit: AZS objawia się tylko na skórze twarzy, w zgięciach łokci i za kolanami.
Fakt: Zmiany na skórze mogą pojawić się na całym ciele i obejmować ponad 50% jego powierzchni.


Mit: Regularne kąpiele i prysznice mogą pogorszyć objawy AZS.
Fakt: Częstotliwość kąpieli i pryszniców nie są tak istotne, jak temperatura wody, zminimalizowanie używania mydeł zapachowych i nawilżanie. Gorąca woda może podrażniać i wysuszać skórę.

Piśmiennictwo:

“Atopic Eczema.” NHS UK. 2016.  
https://www.nhs.uk/conditions/atopic-eczema/ “Eczema (atopic dermatitis).”

Department of Health & Human Services, State Government of Victoria, Australia. 2019. 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/eczema-atopic-dermatitis?viewAsPdf=true

Amy Stanway. “Atopic dermatitis.” DermNet NZ. New Zealand Dermatological Society. 2004.
https://www.dermnetnz.org/topics/atopic-dermatitis/

“Causes and Triggers of Eczema.” National Eczema Association. Accessed 2019.
https://nationaleczema.org/eczema/causes-and-triggers-of-eczema/

Amy Stanway. “Atopic dermatitis.” DermNet NZ. New Zealand Dermatological Society. 2004.
https://www.dermnetnz.org/topics/atopic-dermatitis/