Ankieta dla pacjentów z AZS

Kwestionariusz został przygotowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego na podstawie narzędzia użytego przez National Health Service w Wielkiej Brytanii do monitorowania zmian w doświadczeniu pacjentów. Był konsultowany z Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ireną Walecką, MBA, konsultanem ds. dermatologii i wenerologii województwa mazowieckiego, jak również z przedstawicielami środowisk pacjenckich, przy współpracy z AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS, która aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

Badanie jest prowadzone anonimowo, z zachowaniem dobrowolności. Wyniki ankiety staną się ważnym impulsem do zmian w organizacji opieki nad pacjentami z atopowym zapaleniem skóry (AZS), tak aby system opieki zdrowotnej stawał się bardziej przyjazny pacjentowi i szybciej reagował na jego potrzeby. 

Link do ankiety